Post CS

Friday, August 05, 2005

Rotterdam Durf(t) creatief te zijn!

Onder de noemer "Rotterdam Exposeert" maakte Renske Prevo voor de Volkskrant een reportage over Rotterdam als creatieve stad.

De culturele underground van Rotterdam heeft zich lang in stilte ontwikkeld. Kunstenaars hadden moeite de koppen bij elkaar te steken in deze versprokkelde havenstad. Maar Rotterdam maakt een inhaalslag. De Volkskrant dompelde zich onder bij Locus 010, een podium voor kunstenaars en artiesten in het hart van Rotterdam. "Het zit in ons DNA om dingen te maken."

Links:
- De website van Locus 010
- de Volkskrant - Kunst bloeit in lege panden (Volkskrant 03-08-2005)

Thursday, July 07, 2005

Post CS - wat is het?

‘Post CS’
Urban Business & Culture Centre
Grootstedelijk opleidingscentrum, broedplaats en springplank

URBANIA is de initiatiefnemer van en biedt dmv Post CS een podium, publiek, faciliteiten, oefenruimtes en artistieke, productionele en publicitaire ondersteuning aan startende kunstenaars, artiesten en andere ondernemers in de culturele sector, die zich willen bekwamen in hun disicpline en deze op een beroepsmatige manier willen uitvoeren. URBANIA richt zich hierbij voornamelijk op ‘urban culture’.

Post CS is een culturele ontmoetings- en broedplaats welke een educatiefunctie en een podiumfunctie met een uitgaansfunctie combineert. Kunstenaars, vrijdenkers, creatieven en andere ondernemers ontmoeten elkaar om ideeën uit te wisselen, plannen te maken, inspiratie op te doen, van elkaar te leren, samen te werken en samen te ontspannen. Starters kunnen gerenommeerde professionals ontmoeten, ondernemers en hoger kader management en (gearriveerde) artiesten op hun beurt kunnen jong talent scouten.

Post CS stelt ruimte en ondersteunende faciliteiten beschikbaar voor activiteiten zoals brainstorms, tijdelijke projecthuisvesting, incubator, exposities, voorstellingen, optredens, performances, productpresentaties, thema-avonden, lezingen/symposia met bijvoorbeeld culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen, festivals etc., etc.

MULTIDISCIPLINAIRE PROGRAMMERING

Post CS is een combinatie van new business centre, incubator, college, praktijkcentrum, theater, podium, museum, gallerie en uitgaansgelegenheid en richt zich op vele disciplines, die naast elkaar worden geprogrammeerd. Een belangrijk deel van de programmering wordt ingenomen door disciplines die kunnen worden gerekend tot ‘urban culture’, de straatcultuur van de grote stad. Hiertoe behoren diverse dansvormen en muziek stromingen, graffiti kunst, poetry slam, mc battling, animatie, videokunst, mode, nieuwe media, televisie, etc.

Iedere nieuwe stroming behoort vijf jaar later alweer tot de 'old school'. Eén van de kerntaken van de programmeurs is dan ook constant in contact te zijn met het bedrijfsleven, nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium te traceren en een kans te bieden om het op te nemen tegen de gevestigde orde. De programmering speelt in op trends en nieuwe ontwikkelingen.
URBANIA maakt voor haar programmering gebruik van een uitgebreid relatienetwerk dat oa in de urban cultuur geworteld is.

Post CS heeft ism partners een eigen programmering, bestaande uit vaste maandelijkse avonden, incidentele producties, festivals en exposities. Daarnaast staat URBANIA ter beschikking van startende culturele ondernemers voor het realiseren van hun eigen producties. Disciplines/onderwerpen zijn muziek, literatuur, mode, dans, beeldende kunst, nieuwe media/animatie, film/video, wetenschap, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen. Voor de invulling van de programmering worden wisselende personen of culturele organisaties aangewezen.
De programmering wordt bepaald en gevormd door:

· talent dat de wijk is ontgroeid
· startende culturele ondernemers
· studenten van kunstacademies, grafische opleidingen en hoge scholen voor muziek en dans
· elders in Rotterdam gevestigde culturele organisaties/initiatieven
· gearriveerde professionals uit binnen- en buitenland.

OPLEIDINGSCENTRUM VOOR BUSINESS EN URBAN CULTURE
Een onderdeel van Post CS heeft een specifieke educatieve functie. Dit is een opleidingscentrum dat startende culturele ondernemers de mogelijkheid biedt gedurende meerdere jaren specialistische workshops te volgen op academisch niveau en op zowel artistiek, zakelijk als promotioneel gebied. Om de workshops te kunnen volgen is geen bepaalde vooropleiding vereist. Jaarlijks wordt echter slechts een beperkt aantal gegadigden aangenomen. Deelnemers aan de workshops worden gedurende de opleiding begeleid door coaches.
Het onderwijs richt zich zowel op podiumkunsten als op andere kunstdisciplines binnen de urban cultuur en is zeer praktijk gericht. Productie staat centraal in de opleiding. De deelnemer realiseren tijdens de opleiding producties binnen URBANIA. De kennis aangeboden middels het totale aanbod aan workshops moet de deelnemers in staat stellen hun discipline professioneel uittevoeren en/of anderen hierin te onderrichten.

BEDRIJFSLEVEN
Post CS hecht groot belang aan het bevorderen van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de artistieke wereld en brengt deze partijen met elkaar in contact. Bedrijven verzorgen workshops, lezingen en productpresentaties en adviseren over sponsorwerving en zakelijke facetten van culutreel ondernemen. Ook het opleidingscentrum maakt gebruik van expertise uit het bedrijfsleven. In een gallerie/winkel gedeelte worden producten van de kunstenaars en producties verkocht.

TIJDELIJKE EN VASTE WERKRUIMTE
Post CS biedt kunstenaars en artiesten uit binnen- en buitenland tijdelijke werkruimte aan. Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten van URBANIA en hun netwerk uitbreiden in Rotterdam. Als tegenprestatie wordt van hen verwacht aan het eind van hun verblijf een productie te realiseren in Rotterdam. Zo breidt ook URBANIA haar netwerk uit en kan zij nieuwe ontwikkelingen elders in de wereld volgen. Bovendien biedt dit URBANIA de garantie van een doorlopend, gevarieerd cultureel aanbod.

Een aantal Rotterdamse cultureel ondernemers heeft een vaste vestiging in het pand. Zij ondersteunen URBANIA met hun expertise en realiseren regelmatig producties waaraan gerenommeerde kunstenaars van buiten Rotterdam en Nederland deelnemen.

MULTIFUNCTIONEEL
Post CS is zodanig ingericht dat er verschillende activiteiten tegelijkertijd plaats kunnen vinden. Er wordt een maximale bezetting van de locatie nagestreefd, waarbij de vloer zeven dagen per week wordt gebruikt.

Verschillende afdelingen zijn verspreid over het gebouw. De producties die in URBANIA plaatsvinden kunnen gebruik maken van:
· Organisatie, dagelijkse leiding en programmering, administratie, fondsenwerving
· Ontspanningsruimte, cafe en restaurant gedeelte
· Podium en oefenruimte. De podiumruimte wordt overdag gebruikt als oefenruimte.
· Expositieruimte
· Gallerie en winkelruimte
· Studio's voor muziek, foto, tv/film
· Interieur en decor afdeling. Maandelijks andere inrichting i.s.m. kunstenaars.
· ‘Virtuele afdeling’, ontwikkeling en onderzoek, website, internet, e-verkoop
· TV-afdeling, reportages, registraties
· Uitgeverij, CD's en DVD's, brochures, posters, foto's, flyers
· Promotie- en publiciteitsafdeling
· Sponsorafdeling
· Gastverblijf
· Beheer gebouw, schoonmaak, beveiliging, conciërge
· Opleidingsinstituut voor 'urban' business en cultuur

Wil je meendenken en doen? mail ons dan op postcs@gmail.com!